Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-12-08 Programma staking

 08-12-2011 en volgende dagen
>>>>> LAATSTE NIEUWS, Meer dan 100 scholen houden geen salaris in:
   Er zijn ook scholen die geen salaris inhouden maar
   dit op verzoek vooraf niet kenbaar willen maken.
Lyceum Ypenburg
Rijswijks Lyceum
Van Vredenburch College
Dalton Den Haag
De Einder
Gymnasium Haganum
Haags Montessori Lyceum
Johan de Witt, drie scholen
Maerlant-Lyceum
Maris College, zes scholen
Segbroek College
Aloysius College
Minkema College Woerden
Dalton, Voorburg
Francois Vatelschool, Voorburg/Den Haag
Gymnasium Novum, Voorburg
Sint-Maartenscollege, Voorburg
's-Gravendreef College, Voorburg
STIP Dalton, Voorburg
Veurs Lyceum, Voorburg
Veurs, Voorburg
Alfrink College Zoetermeer
De Amersfoortse Berg
't Atrium
Trias College
De Borgwal
Johan van Oldenbarnevelt
Mondriaan
Mulock Houwer
Vathorst College
De Sprong
Ruim veertig OMO-scholen
Mendelcollege Haarlem
Utrechts Stedelijk Gymnasium
Geert Groote College Amsterdam
OSG Erasmus Almelo
Ashram College Alphen a/d Rijn / Nieuwkoop
Groene Hart Lyceum Alphen a/d Rijn

Registratie

Voor stakers die zich nu aansluiten geldt dat ze dat individueel met hun schoolleiding moeten regelen.

LIA heeft voor u een stakingsaffiche en een registratielijst gemaakt. Hierop kunnen groepen stakers intekenen. Stakers die NIET op een groepsformulier als registratielijst staan, kunnen zich hier individueel aanmelden. Dat kan vanaf nu t/m de laatste stakingsdag. U kunt een of meerdere dagen aangeven, maar slechts 1 maal invoeren.

Definitief programma driedaagse staking in januari 2012

Op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 januari leggen wij, leraren in het voortgezet onderwijs, het werk neer. We doen dit om de Eerste Kamer ervan te overtuigen de wetswijziging onderwijstijd definitief af te wijzen en te kiezen voor kwaliteit in het onderwijs. Onze houding is niet meer ludiek maar direct en krachtig. De aanmelding is overweldigend: meer dan 80 scholen leggen het werk voor een of meerdere dagen neer. We verwachten tussen de 1000 en 1200 leraren. Wat doen we tijdens de staking?

Maandag 9 januari: Begin van de staking


Op maandag laten we een krachtig geluid horen. We willen dat de regering direct stopt met de afbraak van ons prachtige vak en inzet op echte kwaliteit.


12.00-12.30: Verzamelen op het Plein in Den Haag

Ontmoetingspunt is café 'De Haagsche Kluis'. Hier is koffie en thee verkrijgbaar. Op het Plein is een podium en er is muziek.


12.30-14.00: Toespraken

Peter Althuizen (voorzitter LIA) en gastsprekers geven hun visie op echte kwaliteit in het onderwijs en de aangekondigde acties.


14.00-14.15:
Géén politieke wandeling
Helaas kan de politieke wandeling geen doorgang vinden. De politie geeft hiervoor geen toestemming i.v.m. het opstarten van verbouwingen in de omgeving van het Plein. Er zal slechts een kleine delegatie richting Eerste Kamer vertrekken om de Kamerleden een schoolschrift en begeleidende brieven aan te bieden met argumenten en adviezen van alle stakende leraren. Doel is de Eerste Kamer ervan te overtuigen het wetsvoorstel af te wijzen.
 
14.00-14.15: Toelichting verdere stakingsprogramma
Ronald Cilon licht het actieprogramma voor dinsdag en woensdag toe en geeft 'huiswerk' op. Zie onder dinsdag en woensdag voor details.

14.15-15.15: Discussie en afsluiting
We sluiten de eerste stakingsdag af met discussies en gesprekken in de Haagsche Kluis.

Dinsdag 10 januari: Staken en huiswerk


Op dinsdag staken we en doen we ons huiswerk zodat we goed voorbereid actie kunnen voeren op woensdag. Scholen en leraren kunnen op individuele basis vormgeven aan het programma, bijvoorbeeld door met ouders te spreken of onderling discussies te voeren. LIA is beschikbaar voor advies.


Woensdag 11 januari: Voorbereiding extra-parlementaire enquêtecommissie


Zelfs na de pijnlijke aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Dijsselbloem (2008) om het onderwijs met rust te laten en te investeren in kwaliteit, blijft de regering het veld bombarderen met ondoordachte maatregelen die grote schade aanrichten. Van kwaliteitsimpulsen is geen sprake. LIA legt op woensdag daarom de basis voor een extra-parlementaire enquêtecommissie (EPEC). Deze commissie zal bestaan uit allerlei geledingen uit de onderwijspraktijk die haarfijn gaan uitzoeken wat er allemaal misgegaan is de afgelopen vier jaar. De aanbevelingen worden aan de politiek aangeboden met de intentie een echte parlementaire enquêtecommissie in te stellen. De bijeenkomst heeft plaats op het Aloysius College in Den Haag, Oostduinlaan 50, 2596 JP Den Haag.


13:00-13:30: Inloop op het Aloysius College


13.30-13.45: Toespraak Peter Althuizen

Peter Althuizen licht de opzet van de middag toe.


13.45-14.00: Uitreiking 'Gouden Dijsselbloem 2011'

Dit jaar gaat de jaarlijkse Gouden Dijsselbloem naar Ton Elias, woordvoerder onderwijs van de VVD. Dhr. Elias is zo sportief de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.


14.00-15.30: Opzetten van enquêtecommissie en workshops

Op basis van het gemaakte 'huiswerk' en discussierondes, zullen we tot een concrete invulling van de enquêtecommissie komen. De sessie wordt gemodereerd door twee professionals. Ook zijn er workshops waarin PR-materiaal wordt ontwikkeld.


15.30-16.00: Plenaire bijeenkomst

We sluiten de laatste stakingsdag af met het presenteren van de basis van de extra-parlementaire enquêtecommissie. De pers is hier ook bij uitgenodigd. Tot slot leggen we de link met de landelijke staking op 26 januari in Utrecht. Ook hier laten we natuurlijk weer van ons horen!


De precieze invulling van de actie op woensdag wordt op maandag 9 januari toegelicht.


Stakers op scholen
Niet alle collega's zullen op maandag naar Den Haag kunnen komen. Zij leggen het werk op hun school gewoon neer.

Tot slot: Een groeiend aantal leraren doet mee aan de staking. Laten we 2012 dus met zoveel mogelijk mensen tot een kwaliteitsjaar maken!

Veelgestelde vragen m.b.t. de staking


Waarom staakt LIA niet samen met de AOb op 26 januari, direct voor de behandeling in de Eerste Kamer?

LIA wil zo snel mogelijk een 'bewustwordingstraject' voor de Eerste Kamer inzetten, zodat de leden voldoende tijd en informatie hebben om de wetswijziging af te keuren. Wachten tot de week van behandeling, zoals in november in de Tweede Kamer het geval was, is dan te laat. Bovendien vindt LIA de AOb-inzet toch wel erg magertjes: de werkdrukverhoging voor leraren maakt geen deel uit van hun staking. LIA staakt ook tegen de onrechtvaardige werkdrukverhoging. Overigens steunt LIA de AOb-actie van harte: LIA doet mee en iedere leraar moet dan weer in Utrecht van zich te laten horen. Ons doel is uiteindelijk hetzelfde: meer politieke waardering voor onderwijs.


Mag ik wel staken?

Ja, het is uw grondwettelijke recht als werknemer om te staken. Wel moet u zich melden bij de schoolleiding en zich bij LIA registreren als staker.


Heeft staken gevolgen voor mijn positie binnen de school?

Nee, u mag op geen enkele wijze door uw schoolleiding aangesproken worden op het feit dat u gestaakt heeft. Als dat toch het geval is, dan dient u contact op te nemen met LIA. Ook kunt u lid worden van LIA zodat u direct een goede rechtsbijstandverzekering heeft.


Heeft LIA een stakingskas?

Nee, LIA kiest er bewust voor geen ingehouden salaris en vervoerskosten te vergoeden.Op deze wijze kunnen we de contributie laag houden.


Waarom trekken LIA en de andere onderwijsbonden niet samen op naar de Eerste Kamer?

LIA wil graag samenwerken met iedereen die onze doelstelling en acties deelt, dus ook met andere vakbonden. Maar LIA wil niet langer afwachten, halfslachtig actievoeren en consensus sluiten; daar is LIA niet voor opgericht en daar is de nood nu echt te hoog voor.


Waar moet ik me aanmelden als staker?

U kunt zich intekenen op de registratielijsten in uw personeelskamer en die u van deze pagina kunt downloaden. Individuele stakers kunnen zich ook rechtstreeks op de site aanmelden.


Als ik niet naar de actie in Den Haag kom en de schoolleiding mij toch vraagt te komen werken omdat ze mijn salaris niet inhouden, wat moet ik dan doen?

U kiest er bewust voor het werk neer te leggen zodat uw individuele actie ook effect heeft. LIA raadt u daarom aan niet te gaan werken. Wel dient u op tijd bij de schoolleiding aan te geven of en wanneer u gaat staken.


Wordt er op mijn school nog iets georganiseerd door LIA?

Nee, LIA legt dit initiatief bij de afzonderlijke scholen neer.