Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-06-26 Vensters voor Verantwoording

26-06-2011
Afgelopen vrijdag was er een evaluatie-bijeenkomst over de Vensters voor Verantwoording. De Vensters zijn een initiatief van de VO-raad. Het gaat om een site waar vo-scholen allerlei gegevens publiceren, van examenresultaten tot jaarverslag, van zorgplan tot ziekteverzuim, van door- en uitstroomgegevens tot ratio leerlingaantal/personeel. De gegevens komen deels van de scholen zelf, deels van inspectie en DUO. En dit allemaal afgezet tegen de benchmark. Er is een ‘besloten’ deel, het ManagementVenster, waar schoolleiding, bestuur maar ook leraren nadere analyses kunnen bekijken. Dit lijkt ons ook een goed instrument voor de medezeggenschapsraden. 93% Van de scholen doet al mee, maar zij hebben nog niet allemaal alle gegevens geleverd.

Belanghebbenden kregen de gelegenheid ontbrekende ‘indicatoren’ aan te dragen. LIA drong erop aan om het maximum aantal leerlingen per klas te noemen, om de lesurentabellen te vermelden, om leerlingenverzuim en bevoegdheid van leraren op te nemen. Dat laatste punt werd ook door LAKS genoemd.

Misschien hebben nog niet alle leraren tijd gevonden zich in de site te verdiepen en de gegevens van hun school onder de loep te nemen. Bezoekers van onze site, al dan niet LIA-lid, raden we aan eens in de site te duiken en hieronder (of rechtstreeks bij vensters@vo-raad.nl) commentaar te spuien.

De site reageert soms zeer traag (of helemaal niet) na het aanklikken van een, al dan niet deelnemende, school. Geduld is dan een schone zaak. Kijk op www.schoolvo.nl