Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-06-17 Verborgen bezuinigingen

17-06-2011
Uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van onderwijsadviesbureau CPS, blijkt dat een groeiend aantal schoolbestuurders door hun verslechterde financiële positie gedwongen is te bezuinigen op leraren, ondersteunend personeel, klassenomvang, apparatuur en onderhoud. Als adviesorganisatie merkt CPS zelf ook dat er steeds minder expertise door scholen wordt ingehuurd.

Deze verborgen bezuinigingen staan haaks op de ambities van de overheid die beweert dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van leraar en leerling. Het probleem zit hem in de lumpsum: bestuurders krijgen een zak geld van de minister waarmee zij alles met betrekking tot hun school moeten betalen, ook de lerarensalarissen. Nu zijn de salarissen wel wat gegroeid de laatste jaren, maar voor zaken als groot onderhoud, ‘gratis’ schoolboeken en verouderde kachels is de lumpsum gelijk gebleken. En wat is er bij 10 graden onder nul moeilijker te weerstaan dan de aanschaf van een nieuwe CV-ketel, betaald uit de totale lumpsum? Het is alleen wel jammer dat dit uiteindelijk ten koste gaat van het aantal leraren op een school, klassengrootte, nascholing en dus het (zogenaamde) kwaliteitsbeleid van de overheid.

LIA heeft begrip voor deze benarde positie van schoolbestuurders. Zij dienen genoeg geld te krijgen om hun gebouwen en apparatuur draaiende te houden én de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren en waarborgen. LIA is dan ook van mening dat de lerarensalarissen uit de lumpsum moeten verdwijnen, dit om de transparantie te bevorderen en zeker te zijn dat het geld wordt ingezet voor nascholing van leraren, minder lesuren en kleinere klassen. LIA roept schoolbestuurders en leraren op hun stem te laten horen, van de minister te eisen dat zij een einde aan deze tegenstrijdige praktijken maakt en merkbaar in het onderwijs investeert zodat van echte kwaliteitsslagen sprake is.

LIA vraagt leraren ook aan te geven op welke wijze deze verborgen bezuinigingen de kwaliteit van hun lespraktijk aantasten. Worden uw groepen groter? Krijgt u minder lesuren? Is het lastig om materiaal of apparatuur aan te schaffen? Laat het ons weten en wij zullen het gebruiken voor een actie in het nieuwe schooljaar.