Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-10-15 Nominatie Gouden Dijsselbloem 2012

15-10-2012
De Gouden Dijsselbloem 2012.

Deze inmiddels gerenommeerde en beruchte jaarlijkse prijs is genoemd naar de commissie Dijsselbloem. LIA reikt de Gouden Dijsselbloem uit aan de persoon die het afgelopen jaar weer zonder overleg met de leraren zelf het slechtste onderwijsidee over het voortgezet onderwijs heeft uitgestort.

LIA wil dit jaar weer twee kandidaten aan u voordragen. Uiteraard mag u zelf hieronder ook nog een kandidaat voor de prijs nomineren, mits voorzien van een heldere argumentatie. Van zaterdag 1 december tot en met zondag 16 december kunnen leden dan hun stem uitbrengen, uitsluitend na inloggen en via het stembiljet dat u dan in de rechterkolom van de site moet aanklikken.

De twee door LIA genomineerden zijn:

Marja van Bijsterveldt
Marja van Bijsterveldt heeft de prijs in eerdere jaren al twee keer gekregen, in 2009 wegens het inkorten van de zomervakantie onder het mom van werkdrukverlichting en in 2010 wegens ondoordachte vernieuwingen als de prestatiebeloning, de ongekwalificeerde gekwalificeerde leraar en passend onderwijs zonder passende financiering. In 2012 heeft ze de wetswijziging onderwijstijd en de wet passend onderwijs definitief doorgedrukt en op de valreep komt de demissionaire minister nu weer met een schoolvoorbeeld van zwalkend onderwijsbeleid. Zonder enig overleg met leraren wordt in het voortgezet onderwijs het vakkenpakket waarmee nog helemaal niet zo lang wordt gewerkt, wederom omgegooid. Zo wordt bijvoorbeeld CKV nu weer geschrapt. De door scholen en leraren voor dit vak geleverde tijd, inzet en geld blijken voor niets te zijn geweest. Het is duidelijk dat deze slechtste onderwijsminister ooit maar wat doet zonder zich iets aan te trekken van de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem. Op internet wordt overigens nog regelmatig gekeken naar het filmpje waarin haar de prijs van 2010 werd uitgereikt. Mocht Marja dit jaar weer de gelukkige winnaar zijn, dan belooft de uitreiking van de Gouden Dijsselbloem van 2012 een spectaculaire te worden.

Ruard Ganzevoort
Ruard Ganzevoort is lid van de fractie van Groen Links in de Eerste Kamer. Hoewel zijn negatieve staat van dienst op onderwijsgebied van een heel andere orde is dan die van de hierboven voor de Gouden Dijsselbloem 2012 genomineerde minister, mag de desastreuze invloed van deze senator op het werk van leraren en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland niet onderschat worden. Niet alleen heeft de Groen Links-fractie in de Eerste Kamer ingestemd met de wet passend onderwijs, een motie van de heer Ganzevoort heeft de uitvoering van deze wet voor leraren en scholen ook nog eens veel moeilijker gemaakt. De klassen worden weer groter en de verscheidenheid aan probleemkinderen in de klas wordt ook nog eens groter. Leraren zijn hier niet goed voor toegerust en dat zal alleen maar leiden tot nog meer schade aan het leerproces. Alle kinderen, met of zonder bijzondere problemen, krijgen nog minder individuele aandacht en het klassenmanagement wordt voor leraren alleen maar lastiger. En dan komt daar meneer Ganzevoort nog eens bij met zijn motie, waardoor het zeer moeilijk wordt om leerlingen met gedragsproblemen die de leersituatie in de klas voor medeleerlingen en de leraar onmogelijk maken te schorsen. LIA nodigt de heer Ganzevoort uit om binnenkort eens te komen lesgeven aan zo’n nieuwe ‘passende klas’ in het passend onderwijs. En wel alle kinderen binnen het lokaal houden dan, geachte senator!