Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-02-19 Lerarenregister geopend

18-02-2012
De commissie Rinnooy Kan noemde in 2007 een aantal maatregelen om het lerarentekort te bestrijden. Eén daarvan lijkt nu verwezenlijkt te worden.

De onderwijscoöperatie publiceert de volgende tekst:
 
Registerleraar.nl is belangrijk in de keten van activiteiten om de beroepskwaliteit te waarborgen, net als dat geldt voor bekwaamheidseisen of goede lerarenopleidingen. In een register wordt het onderhouden van bekwaamheid zichtbaar. De Onderwijscoöperatie is daarom met de instelling van een landelijk lerarenregister begonnen. Leraren die zich willen registreren, moeten voldoen aan een aantal harde kwaliteitseisen, zoals type opleiding en een minimaal aantal lesuren.
De inschrijving is gratis en gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van leraren om zich te registreren. Zij kunnen in het register aangeven hoe zij, bijvoorbeeld met nascholing, of een andere, persoonlijke vorm van professionalisering, hun kwaliteit op peil houden of verbeteren. De inschrijving is vier jaar geldig.
Het register moet leraren uitnodigen om te professionaliseren; het doet een appèl op hun beroepstrots. Het gaat niet om dwang of ‘afvinken van behaalde puntjes'. Vanaf 15 februari 2012 kunnen leraren zich registreren. In de maanden erna wordt het systeem verder uitgebouwd.Het lijkt LIA zinvol om deze ontwikkeling goed te volgen. Zoals Rinnooy Kan bij de opening van het register stelde: het is een van de elementen die kunnen bijdragen aan een krachtiger professie. Over een ook door de commissie Leerkracht aanbevolen ‘betere beloning’ zei hij zuinigjes: ‘er is wel iets bereikt’.