Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-04-02 Scheve lat

02-04-2012
Zoals bekend wil minister van Bijsterveldt de lat in het VO hoger leggen. Daarom wil zij naast de al genomen maatregelen leraren leeropbrengstgericht laten werken.

U kunt nog reageren op haar plannen.
Voor 09-04-2012 op de internetconsultatie.

LIA  vindt de aangekondigde maatregelen op een drietal punten inconsequent:

  1. De beperking tot drie vakken zal met zich meebrengen dat scholen zich in hun lesurentabellen en bevorderingsnormen ook meer op deze vakken zullen focussen. De lat wordt dan niet hoger gelegd, maar scheef gelegd. Leerlingen zullen zwakker worden in bijvoorbeeld Duits, natuurkunde en geschiedenis, omdat Nederlands, Engels en wiskunde meer gewicht in de schaal gaan leggen. De ‘curriculum-teaching’ die in de toelichting wordt genoemd, zal als het ware vakoverstijgend worden. De toevoeging ‘het is aan de professionaliteit van leraren en schoolleiders om ervoor te zorgen dat dit effect zich niet voordoet’ is kul. Leraren van ‘niet-doorstroomrelevante’ vakken zullen door schoolleiders onder druk worden gezet om hun kant van de lat te laten zakken in een poging de resultaten voor Nederlands, Engels en wiskunde omhoog te krijgen. Dat de minister meldt dat ‘fixatie nadrukkelijk niet de bedoeling’ (blz 20) is, is een dode letter. Er zijn wel meer zaken in het onderwijs ‘niet de bedoeling’.
  2. De toetsing en het ophangen daarvan aan het leerlingvolgsysteem wordt een verplichting, maar wel eentje zonder ‘civiel effect’. Je mag zelf weten of je de resultaten van de toetsen openbaar maakt en als de school wordt ingeloot om mee te doen aan internationale onderzoeken worden de gegevens geanonimiseerd.
  3. Een leerlingvolgsysteem voor alleen de onderbouw is niet logisch. Juist tussen 3 en 4 (op hv) en 2 en 3 (vmbo) zit nogal eens discrepantie.

Als je werkelijk iets aan onderwijskwaliteit wilt doen, maak dan valide toetsen voor alle vakken en maak de resultaten openbaar.