Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-10-16 Stemming Gouden Dijsselbloem 2012

30-11-2012
LIA reikt de Gouden Dijsselbloem uit aan de persoon die het afgelopen jaar weer zonder overleg met de leraren zelf het slechtste onderwijsidee over het voortgezet onderwijs heeft uitgestort.

LIA heeft dit jaar twee kandidaten aan u voorgedragen en er zijn ook kandidaten door u genomineerd. Helaas hebben we genomineerde groepen als de hele Eerste Kamer niet op het stembiljet kunnen zetten, omdat de prijs volgens het reglement alleen toegekend kan worden aan een persoon. Tot en met zondag 16 december kunnen leden hun stem uitbrengen, uitsluitend na inloggen op deze site en via het stembiljet dat dan in de rechterkolom moet worden aangeklikt.

U kunt na inloggen stemmen op (in alfabetische volgorde):

1. Marja van Bijsterveldt
Marja van Bijsterveldt heeft de prijs in eerdere jaren al twee keer gekregen, in 2009 wegens het inkorten van de zomervakantie onder het mom van werkdrukverlichting en in 2010 wegens ondoordachte vernieuwingen als de prestatiebeloning, de ongekwalificeerde gekwalificeerde leraar en passend onderwijs zonder passende financiering. In 2012 heeft ze de wetswijziging onderwijstijd en de wet passend onderwijs definitief doorgedrukt en op de valreep komt de demissionaire minister nu weer met een schoolvoorbeeld van zwalkend onderwijsbeleid. Zonder enig overleg met leraren wordt in het voortgezet onderwijs het vakkenpakket waarmee nog helemaal niet zo lang wordt gewerkt, wederom omgegooid. Zo wordt bijvoorbeeld CKV nu weer geschrapt. De door scholen en leraren voor dit vak geleverde tijd, inzet en geld blijken voor niets te zijn geweest. Het is duidelijk dat deze slechtste onderwijsminister ooit maar wat doet zonder zich iets aan te trekken van de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem. Op internet wordt overigens nog regelmatig gekeken naar het filmpje waarin haar de prijs van 2010 werd uitgereikt. Mocht Marja dit jaar weer de gelukkige winnaar zijn, dan belooft de uitreiking van de Gouden Dijsselbloem van 2012 een spectaculaire te worden.

2. Ruard Ganzevoort
Ruard Ganzevoort is lid van de fractie van Groen Links in de Eerste Kamer. De Groen Links-fractie in de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet passend onderwijs en een motie van de heer Ganzevoort heeft de uitvoering van deze wet voor leraren en scholen nog moeilijker gemaakt. De klassen worden onder andere door de nieuwe bezuinigingen door scholen de laatste tijd toch al steeds groter en de verscheidenheid aan probleemkinderen in de klas wordt door de wet passend onderwijs ook nog eens vergroot. Leraren zijn hier niet goed voor toegerust en dat zal alleen maar leiden tot nog meer schade aan het leerproces. Alle kinderen, met of zonder bijzondere problemen, krijgen nog minder individuele aandacht en het klassenmanagement wordt voor leraren alleen maar lastiger. De motie van de heer Ganzevoort probeert te redden wat er te redden valt, maar dat is nu juist het probleem volgens LIA. Juist van een partij als Groen Links hadden we verzet verwacht tegen deze schadelijke wet in plaats van een averechts werkende stoplap of een doekje voor het bloeden. De motie zorgt er volgens LIA voor dat het moeilijker wordt om leerlingen met gedragsproblemen die de leersituatie in de klas voor medeleerlingen en de leraar onmogelijk maken, te schorsen. De volgens de indiener uitsluitend voor het primair onderwijs bedoelde motie is niet helder genoeg om te voorkomen dat het voortgezet onderwijs in de knel komt als leerlingen grensoverschrijdend gedrag vertonen. De ongetwijfeld goed bedoelde motie heeft oorspronkelijke tegenstanders van de wet over de streep getrokken om een systeem in te voeren waarvoor het Nederlands onderwijs niet is toegerust.

3. Sjoerd Slagter
Sjoerd Slagter is voorzitter van de VO-raad. De heer Slagter en zijn werkgeversorganisatie laten keer op keer zien dat ze geen bliksem om leraren geven. Een CAO afsluiten met twee kleinere en niet echt representatieve bonden, formeel nee zeggen tegen de wet op de onderwijstijd maar deze wel gewoon uitvoeren en als klap op de vuurpijl het bestuursakkoord. Dit akkoord zorgt voor veel meer werkdruk bij degenen die het echte werk op school doen, de leraren.