Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2013-01-20 Onbevoegd? Kassa!

20-01-2013
Onbevoegde leraren zijn goedkoop voor een school. Zij krijgen betaald in de laagste schaal en hebben geen goede rechtspositie. Als er op enig moment wat minder lesuren beschikbaar zijn, kan een schoolbestuur zonder problemen hun taakomvang verminderen of de leraren in kwestie zelfs ontslaan.

Deze week heeft de rechtbank in Zwolle een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de inzet van onbevoegde collega’s ook voor het ministerie een profijtelijke zaak kan zijn. De onderwijskoepel Landstede had een onbevoegde docent (doctoraal opgeleid in de bestuurskunde en met een kandidaatsexamen pedagogiek op zak) aangesteld om lessen te geven.

Vervolgens zijn deze lessen door de inspectie niet meegeteld voor de onderwijstijd. De school ging in beroep bij de Rechtbank in Zwolle, die de minister in het gelijk stelde. De school kreeg een vermindering van de bekostiging van maar liefst 462.480 euro.

LIA vraagt zich af, waarom in dit specifieke geval de school gestraft werd voor het aanstellen van een onbevoegde leraar, terwijl in Nederland zo’n 25 -30% van de lessen onbevoegd gegeven worden. De overheid straft dus eigenlijk een school voor de personele problemen die voortkomen uit het beleid van die overheid zelf. LIA wil dat àlle lessen bevoegd gegeven worden en dat de nu nog onbevoegde collega’s gestimuleerd en gefaciliteerd worden om snel hun bevoegdheid te halen.

Daarom wil LIA dat er van overheidswege veel meer aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat het onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt om in te werken. Veel scholen lukt het eenvoudigweg niet om bevoegde leraren te krijgen. Zie hiervoor ook het interview met schooldirecteur Eric van ’t Zelfde.