Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2014-01-31 Stemming Gouden Dijsselbloem 2013

01-02-2014
LIA reikt de Gouden Dijsselbloem uit aan de persoon die het afgelopen jaar weer zonder overleg met de leraren zelf het slechtste onderwijsidee over het voortgezet onderwijs heeft uitgestort.

Van zaterdag 1 februari tot en met zondag 23 februari kunt u stemmen op de persoon die volgens u de opvolger van Sjoerd Slagter moet worden. De heer Slagter was in 2012 de derde winnaar van de Gouden Dijsselbloem en nam op uiterst sportieve wijze zijn prijs in ontvangst in een grand café in Hilversum. Eerder wonnen Marja van Bijsterveldt (in 2009 en 2010) en Ton Elias (2011) de prijs al. Er zijn de afgelopen week geen nieuwe kandidaten door LIA-leden voor de prijs genomineerd. Daarom houden we het dit jaar bij deze vier genomineerden.

U kunt na inloggen stemmen op (in alfabetische volgorde):

1. Jet Bussemaker
wegens chantage van het voortgezet onderwijs in het zogenaamde 'Nationaal Onderwijsakkoord'

De minister roept voortdurend dat de sociale partners in het onderwijs over de cao-vo gaan, maar heeft op slinkse wijze via het niet eens door alle bonden ondertekende onderwijsakkoord een flinke vinger in de pap. Zeggen dat andere partijen autonoom mogen handelen en dan toch zelf de regie in handen houden, als de cao-uitkomst straks niet naar je zin is, is een staaltje van politieke manipulatie dat zijn weerga niet kent. En dat allemaal omdat de minister beter weet dan het onderwijsveld zelf wat goed is voor leraren en leerlingen.

2. Sander Dekker
wegens zijn stelling dat hij scholen geld genoeg geeft voor kleine klassen

De staatssecretaris heeft eind 2013 alles gedaan om de luide roep vanuit het onderwijsveld om de klassen te verkleinen te weerleggen. Niet leraren weten wat nodig is voor goed onderwijs, de staatssecretaris weet wat goed is voor leerling en leraar. Hij blijft zonder te luisteren hameren op het gemiddelde aantal leerlingen per klas, beticht schoolleiders van slecht beleid of legt de verantwoordelijkheid voor de grote klassen bij hen vanwege hun eigen beleidskeuzes. Natuurlijk heeft hij ook leraren nog een flinke portie van de schuld in de schoenen geschoven door hen te verwijten niet goed te werken met grote klassen en daarbij niet voldoende 'moderne' onderwijsmiddelen in te zetten.

3. Jeroen Dijsselbloem
wegens de door hem opgelegde zoveelste nullijn voor leraren

In het verleden was Dijsselbloem voorvechter van autonomie voor de professionals op de werkvloer van de school. Als voorzitter van de naar hem genoemde commissie tegen overheidsbemoeienis met het onderwijs stond hij pal voor de leraren. Tegenwoordig is hij als minister van financiën verantwoordelijk voor het minimaal nog een jaar doorlopen van de nullijn in het onderwijs, waartegen hij in verkiezingstijd nog zo fel gekant zei te zijn. Wegens zijn politiek opportunisme is Jeroen Dijsselbloem nu genomineerd voor zijn 'eigen' prijs.

4. Paul Rosenmöller
wegens zijn pleidooi voor modernisering arbeidsvoorwaarden leraren

De man met een achtergrond in de vakbeweging en in de oppositie in de Tweede Kamer heeft zich nu volledig aan de andere kant van het politieke spectrum gepositioneerd. Moeiteloos voegt hij zich naar de gebruikelijke retoriek van zijn nieuwe werkgever, de VO-raad. Deze belangenbehartiger van de werkgevers in het voortgezet onderwijs zegt het beste voor te hebben met de hele sector, maar legt de lasten volledig bij de leraren. BAPO en entreerecht moeten weg, omdat scholen 'er het geld niet voor hebben'. De leraren hebben het nakijken, maar buitenstaander Rosenmöller weet wat goed voor hen is.

Zie ook de reacties op de nominatie
Het stemformulier staat na inloggen onder peiling in de rechterkolom.