Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2015-01-29 Internetconsultatie lerarenregister

01-02-2015

Leraar tel je knopen en steek er een stokje voor. Dat kan nog tot 26 februari.

Geen nascholing, dan niet meer voor de klas
De overheid wil graag dat leraren via een internetconsultatie http://www.internetconsultatie.nl/wetophetlerarenregister hun mening geven over een lerarenregister dat vanaf 2017 verplicht wordt. Daarin moeten leraren hun inspanningen om hun bekwaamheid op peil te houden verplicht registreren. Doe je het niet, dan mag je geen les meer geven. LIA vindt dit te gek voor woorden. Iedere leraar kent tal van voorbeelden van nutteloze, slechte en (vaak door schoolleidingen) verplichte nascholingscursussen.

De leraar geknecht onder het mom van grotere professionele ruimte
Het vereist geen grote voorspellingsgaven om in te zien dat het door het nieuwe wetsvoorstel gewenste verplichte lerarenregister nog meer beperkingen zal opleggen aan de professionele ruimte en zeggenschap van de leraar. Leraren kunnen prima zelf bepalen welke nascholing nut heeft en met de vrijwillige registratie daarvan in een register is dan ook niets mis, maar laat geen buitenstaander of manager in de toekomst meer bepalen wat goed is voor leraren en de kwaliteit van onderwijs. Dat is in het verleden al veel te vaak gebeurd en geen commissie Dijsselbloem heeft daar tot op heden nog maar een schijntje aan kunnen veranderen.

Onbevoegdheid weer niet opgelost
Het voorstel biedt geen enkel uitzicht op meer bevoegde leraren voor de klas. Er wordt niets veranderd aan de arbeidsvoorwaarden en de werkdruk. Niets wordt er gedaan om goed opgeleide nieuwe leraren aan te trekken. Niemand komt op het idee om goede bevoegde leraren meer tijd te geven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door hen minder lessen te laten geven en meer tijd voor de lesvoorbereiding. Het zal eens meer geld kosten, het zal eens echt over onderwijs gaan, kennelijk een gruwel voor de beslissers over de kwaliteit van het onderwijs dat ons aller kinderen krijgen.

Lerarenregister niet de oplossing
Volgens de overheid is het doel van het lerarenregister dat alle leraren met ingang van 2017 zoveel als mogelijk voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen en dat zij gestructureerd werk maken van hun bekwaamheidsonderhoud. De nadruk wordt daarbij gelegd op goed opgeleide, bevoegde leraren die essentieel zijn voor goed onderwijs. Met een hoop mooie woorden wordt gesuggereerd dat het verplichte register het ei van Columbus is.

Als het maar niks kost
Zeggenschap, verantwoordelijkheid, professionele kwaliteiten, wettelijke verankering en verantwoording, hogere beroepskwaliteit, het klinkt allemaal prachtig, maar intussen wordt nog steeds zo'n kwart van de lessen onbevoegd gegeven en heeft menig leraar op het VWO bijvoorbeeld nog nooit een universiteit van binnen gezien. Goede maatregelen om dit tegen te gaan worden door de overheid ook nu niet genomen, sterker nog het wordt wederom in dikke mist gehuld. Hoezo is het doel verbetering van de onderwijskwaliteit? Het mocht eens geld kosten, Bussemaker en Dekker moesten zich schamen.

Rookgordijn
In de Memorie van Toelichting bij de internetconsultatie lezen we dat het tekort op het gebied van de algemene didactiek een punt van aandacht is (bladzijde 3), maar LIA vindt het tekort op het gebied van de vakinhoud nog veel groter en veel zorgwekkender. De op bladzijde 4 van de Memorie van Toelichting genoemde constructie met een supervisor voor onbevoegde leraren keurt LIA ten strengste af. Zo kan er weer jarenlang worden doorgegaan met het verbloemen van onbevoegdheid en wordt de verantwoordelijkheid voor de lessen van de onbevoegde leraar bij een bevoegde collega gelegd. Uiteraard is LIA wel voor goede coaching van de beginnende bevoegde leraar, dat spreekt vanzelf.

Alternatief
Wat wil LIA dan wel? Het lijkt makkelijk om steeds maar weer dezelfde kritiek te moeten spuien richting beleidsmakende passanten als Bussemaker en Dekker, maar LIA biedt ook echt een alternatief. Over al onze inspanningen om de klassen kleiner te maken, hoeven we het sinds ons burgerinitiatief tegen de overvolle klassen niet meer te hebben, maar we blijven ook dit herhalen: om goede nieuwe bevoegde leraren aan te trekken moet het aantal lessen per leraar omlaag en moeten er tegelijkertijd zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de lessen van die bevoegde leraren gesteld worden.

Nee tegen alle vragen van de internetconsultatie lerarenregister
Die leraren moeten dus een bevoegdheid hebben, voor minder doen we het niet, omdat onze leerlingen daar recht op hebben. Stoplappen als een halfslachtig register met een dubbele agenda hebben we daarbij niet nodig. Goede leraren laten zich niet door een door externen bedacht en vol eisen gepropt lerarenregister de mond snoeren. Goede leraren zeggen NEE tegen alle vragen van de internetconsultatie lerarenregister.

Onze suggestie voor het invullen op de internetconsultatie

U heeft tot 26 februari de tijd, maar wij maken het u gemakkelijk met de antwoorden van LIA.


Antwoord op vraag 1:
Nee. Zolang de Nederlandse leraar zoveel lessen aan zulke volle klassen moet geven, zal het werken aan professionele ontwikkeling er stelselmatig bij inschieten. Het verplichte register zal er vooral voor zorgen dat schoolleidingen nòg meer dan nu (lekker efficient) de leraren op een studiemiddag een verplichte schoolbrede cursus voorschotelen.

Antwoord op vraag 2:
Nee. De borging van de professionele ruimte op schoolniveau is veel te mager. De zeggenschap van de leraar zou wettelijk duidelijk omschreven moeten worden.

Antwoord op vraag 3:
Nee. De toegestane uitzonderingen zijn dezelfde als nu en nergens blijkt dat de tweedegrader niet zal gaan lesgeven in de bovenbouw (onderbevoegd) of dat de bevoegde leraar geschiedenis geen wiskunde of Duits zal blijven geven.

Antwoord op vraag 4:
Nee. Als de inspectie nu al geen antwoord heeft op de vele lessen die door onbevoegde, anders-bevoegde en onderbevoegde leraren worden gegegeven, dan lijkt het niet zo zinvol dat het Onderwijstoezicht zich gaat richten op het uitsluiten van de leraar die weliswaar de juiste initiële bevoegdheid heeft, maar die niet voldoende nascholing heeft gevolgd.

Antwoord op vraag 5:
Niet. Het register moet er alleen zijn voor bevoegde docenten. De medisch student staat ook niet in het BIG-register.

Geef het door aan al uw collega's!