Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2016-10-11 Lerarenregister zinloos zonder draagvlak

11 oktober 2016

Volkskrant Brief van de dag: Lerarenregister is zinloos


Het lerarenregister zou de oplossing moeten zijn voor de vele onbevoegd gegeven lessen en het lerarentekort. Toch is dit niet het middel.


De leraar geeft allang niet alleen maar les maar heeft een lading administratieve taken: het bijhouden van een leerlingvolgsysteem, het schrijven van ontwikkelingsplannen voor het groeiend aantal zorgleerlingen.


Daarnaast zitten we met overvolle klassen, te veel lesuren om die lessen goed te kunnen verzorgen en een tekort aan leraren. Dit laatste is een gevolg van de problemen hierboven. Wat nodig is voor goed onderwijs is geen systeem waarin leraren wat cursussen inzetten om te laten zien hoe goed ze hun best hebben gedaan. Goed onderwijs begint bij een goede leraar die tijd en ruimte heeft voor onderwijs.


Maar er is er eigenlijk maar één echt bezwaar dat er toe doet: er is geen draagvlak voor. De Onderwijscoöperatie is wel voor de invoering van het lerarenregister. De staatssecretaris beweert dat zij 80 procent van alle leraren vertegenwoordigt, dús zou ditzelfde percentage voor het plan zijn...


Daarnaast zitten er in die Onderwijscoöperatie helemaal geen leraren. En als de beroepsgroep dat echt zou willen, waarom staat dan nog geen kwart van alle leraren geregistreerd? Als ze het zelf willen, waarom dat register verplichten?


Dekker meldde in de Tweede Kamer dat er voldoende draagvlak is om deze stap te zetten. Is 'voldoende' net zoiets als de 5 die moet worden behaald om de rekentoets in het VO 'goed genoeg' te doen?


Doe eerst écht onderzoek naar het draagvlak en overweeg de invoering hiervan dan opnieuw.Kim van Strien, docent Frans, bestuurslid Leraren in Actie, Leiden