Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2016-03-21 Afschaffen taakbeleid en lumpsum

 

                                                                                                                      21 - 3 - 2016

 

Taakbeleid in het onderwijs moet het mogelijk maken al het werk in een school te klaren binnen de financiële kaders van de lumpsum. In de ondernemerswereld is de betekenis van het woord lumpsum: ‘De overeengekomen prijs tussen leverancier en afnemer voor een groep artikelen zonder te kijken naar de individuele waarde van de artikelen.’ Een partijprijs dus.

Ook de lumpsum in het onderwijs is dus een vastgestelde prijs voor de overheid, met als doel de verantwoordelijkheid voor goed(koop) onderwijs te delegeren aan de schoolbesturen. Het taakbeleid wordt zo gedegradeerd tot een administratief instrument dat mensen in het onderwijs veel meer laat werken dan ze betaald krijgen.

Taakbeleid suggereert rechtvaardigheid, maar verhult de werkelijkheid van een enorme werkweek en de enorme werkdruk die leraren ervaren. Daarom stelt LIA voor het taakbeleid op de schop te nemen en op termijn geheel af te schaffen, inclusief de lumpsum en de geldverslindende Onderwijsraden.

Omdat staatssecretaris Dekker de geluiden over de toegenomen werkdruk in het onderwijs niet meer kon negeren, was hij begin maart bereid om een aantal leraren uit het basisonderwijs op het ministerie te ontvangen. Volgens Dekker ging het hierbij alleen om de kennelijk door leraren ervaren toegenomen administratieve werkdruk. Veel nadruk legde hij na afloop op het feit dat leraren ‘vol passie zijn over hun vak en spreken over de leuke kanten van het lesgeven’.

Het leraarsvak is inderdaad nog steeds het mooiste vak wat er bestaat, ondanks het feit dat bewindspersonen en Onderwijsraden het onderwijs vooral goedkoop wensen te houden in plaats van goed, over de ruggen van de uitvoerders voor de klas die met hun salarissen flink drukken op de begrotingen.

Het is uiterst gemakkelijk gebleken de rechtspositie van leraren uit te kleden, waardoor werkweken van 47 uur eerder regel zijn dan uitzondering. En dat blijkt gewoon prima ‘te passen’ binnen het huidige taakbeleid. De kruik gaat zolang te water tot hij barst en dat merkt Dekker nu. Daarom probeert hij de wantoestanden steeds te ontkennen of te bagatelliseren.

Hij ontkent dat er van alles moet van de schoolinspectie en het ministerie en legt de schuld bij de leraren zelf. Dekker zegt tegen leraren: ‘Wees kritisch in wat je doet, leg alleen die zaken vast waar het onderwijs beter van wordt en vergeet de rest. Je hebt vaak veel meer ruimte dan je denkt.’

Ook doet hij alsof hij niet het flauwste vermoeden heeft waar de onvrede in het onderwijs vandaan komt. Door het blijven aankondigen van onderzoeken blijft Dekker zoeken zonder echt te willen vinden.

Het verminderen van de ervaren werkdruk is vooral een zaak van de sector zelf, zo meent hij. Leraren, schoolleiders en besturen moeten gezamenlijk op zoek naar het creëren van professionele ruimte van leraren, een taak waar de staatssecretaris buiten staat met zijn lumpsum-financiering.

Na afloop van het bezoek van de leraren aan het ministerie maakte Dekker melding van een door een van de leraren aangeboden mandje met bloembollen: ‘Zet deze op je bureau en laat de bollen uitgroeien tot blauwe druifjes. Zo is het ook met de ontwikkeling van de kinderen én leraren. Verwondering en beleving moeten centraal staan.’

Ondertussen blijft LIA zich verwonderen over de ongelooflijke passiviteit van leraren. Hoe lang blijven we nog onzinnige praat aanhoren van het ministerie van OCW over blauwe druifjes? Wedden dat de staatssecretaris zal verzaken ze regelmatig van water te voorzien en de in de kiem gesmoorde druifjes spoedig in de prullenbak kan deponeren?

Laten we beginnen met afschaffing van taakbeleid en lumpsum om te komen tot een realistische  taak en werkdruk voor leraren.