Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2016-08-30 ICT in het curriculum?

Branche-organisatie Nederland ICT en VNO-NCW  schrijven in een Manifest voor de Digitale Economie 2017 - 2021 :

"Om ervoor te zorgen dat in 2020 de werknemer van de toekomst wordt opgeleid, vragen wij om de volgende acties. In de komende kabinetsperiode: 
... komt er een interdepartementale actie-agenda waarin de overheid samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen de kennispositie van Nederland aanjaagt .
… wordt computational thinking, met inbegrip van programmeren zo snel mogelijk vast onderdeel van het curriculum en de eindtermen in het basis- en voortgezet onderwijs.
… staan bèta en technologie centraal in het voortgezet onderwijs en krijgen de scholen hiervoor de middelen. 
… investeert het kabinet substantieel in het opleiden en bijscholen van (informatica) docenten in PO, VO, MBO en HBO. 
… is leven lang leren de norm. Volwassenenonderwijs is toegankelijk voor iedereen. Dit kan met een systeem van leerrechten die een werknemer opbouwt en die hem of haar meer regie geeft over de eigen loopbaan. 
… kan kennis beter circuleren door flexibilisering van de arbeidsmarkt aantrekkelijk te maken."

Dat is nogal wat, en in een verkiezingsjaar kan geen politieke partij dit links laten liggen. Oppassen dat dat niet uitdraait op schitterende plannen die over zoveel schijven draaien dat al het geld eraf valt voordat die plannen op de werkvloer liggen.