Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2016-08-29 Uitbreiding lerarenregister

In een andere topic, omtrent de "aftrap" van het lerarenregister, schreef een collega al:

"Databases groeien alleen in omvang, ze slinken zelden of nooit. Alles wat handig is wordt vroeger of later verplicht."

Die woorden zijn nog niet koud en de eerste geluiden klinken al. 

In de ontuchtzaak tegen een Rotterdamse wiskundecollega lijkt het erop dat die man dus herhaaldelijk ondanks ontslagen wegens ongewenst gedrag steeds weer een Verklaring Omtrent Gedrag kon overleggen. Peter Hulsen van de organisatie Ouders en Onderwijs pleit nu voor opname van dergelijke gegevens in een register, en als hij correct werd geciteerd "het" lerarenregister:
 
"..//.. Een betere registratie van docenten die buiten hun boekje gaan, zou kunnen helpen, denkt Hulsen.
..//..
Hulsen oppert om een soort lerarenregister op te stellen, zoals er ook een artsenregister bestaat. Artsen worden daaruit geschrapt als ze hun boekje te buiten gaan.
..//..
Volgens Hulsen wordt er al gewerkt aan een soort lerarenregister. "Maar dat heeft vooral nog een positieve insteek om mensen te stimuleren in hun ontwikkeling en om hun kwaliteiten in vast te leggen. Je kunt je voorstellen dat dat op termijn ook wordt gebruikt voor het registreren van ontuchtzaken. ..//..  "
Lees meer bij de NOS

Wij willen ons dat helemaal niet "kunnen voorstellen".  Niet omdat we  mensen die seksuele contacten met minderjarigen zoeken graag als collega willen, integendeel. Maar om dat soort dingen te voorkomen is er al een register, dat nou precies bedoeld is om mensen die werkelijk niet voor de klas  thuishoren, of zelfs maar bijvoorbeeld in de leiding van een scoutinggroep,  daar weg te houden. Sta je daar niét in dan kun je een VOG krijgen, en dat geldt voor elke Nederlander.
 Voorlopig gaat het hier vooralsnog om een verdenking, een ernstige verdenking,  "....maar de scholen vonden het meestal niet ernstig genoeg om aangifte te doen (NOS) ".  Willen we dan dat een schooldirectie vermoedens van wat dan ook gaat opnemen in een openbaar register?  Nee toch? Wat kan en moet een directie, al of niet jou onwelgevallig, dan allemaal wel of niet in dat register gaan opnemen?

En los daarvan: we willen helemaal dat lerarenregister niet, laat staan dat er van alles bij gaat komen.