Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2009-11-05 Aandacht voor bevoegd lesgeven

05-11-2009

Deze week is er in de media veel aandacht geweest voor ons pleidooi om openbaarheid te geven aan het aantal onbevoegde leraren dat op Nederlandse scholen werkzaam is. Dit resulteerde direct in een discussie op het forum van onze site. Een aantal bezoekers vond ons standpunt arrogant en was bang voor een groeiende kloof tussen onbevoegden en bevoegden; anderen juichten onze actie toe en werden direct lid (waarvoor onze dank!). 

 

Een aantal critici heeft onze standpunten met betrekking tot lesbevoegdheden en lerarenopleidingen niet goed begrepen. LIA wil de kwaliteit van het voortgezet onderwijs mede verbeteren door professionalisering, en daar hoort een discussie over het belang van bevoegd lesgeven en de rol van de lerarenopleiding ook bij. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs in Nederland ligt bij de overheid en de sociale partners maar ook bij de individuele leraar, zeker als er afdoende middelen worden geboden voor na- en bijscholing. LIA wil absoluut geen tweespalt tussen bevoegden en onbevoegde leraren en is ook niet bang dat dat gaat gebeuren; LIA heeft respect voor on-, onder-, of andersbevoegde leraren die zichzelf en daarmee het onderwijs serieus nemen, en wil deze collega’s juist professionaliseren en beschermen. 

 

Uitgangspunt voor LIA blijft dat de verantwoordelijken per direct alles op alles moeten zetten om het lerarentekort aan te pakken. Dat gebeurt niet met het inzetten van onbevoegden, zoals steeds vaker te zien is, maar door structureel te investeren in onderwijs en leraren, zodat gepassioneerde, goed opgeleide en bekwame mensen met overtuiging kiezen voor ons mooie vak. Het openbaar maken van het aantal onbevoegde lessen op Nederlandse scholen zal de maatschappelijke, en daarmee politieke druk om te investeren in onderwijs, doen toenemen. Zo heeft OCW reeds gereageerd en een website gepubliceerd waarop per school staat aangegeven hoeveel lessen er onbevoegd worden gegeven. Zie www.bevoegd.nl Het is echter niet duidelijk of hierin ook onder- en andersbevoegden zijn opgenomen.
 
LIA wil met iedereen die goed onderwijs nastreeft, eerste- en tweedegraders, VMBO’s en Gymnasia, ouders en andere betrokkenen, strijden voor de beste leraar voor de klas.