Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-01-19 Een slechte CAO

19-01-2010

Inzet bonden en vo-raad bij cao-onderhandelingen slecht voor het voortgezet onderwijs.

 

19 januari 2010 beginnen de sociale partners met de onderhandelingen over de CAO voor het voortgezet onderwijs. Dit zijn waarschijnlijk de laatste CAO-onderhandelingen waarbij LIA geen rol speelt. De hoop dat het gedachtegoed van LIA door de andere bonden bij deze onderhandelingen zou worden meegenomen, is helaas nog niet uitgekomen.
 

Salaris
Zoals in het verleden wordt de economische crisis aangegrepen om te bezuinigen op de lerarensalarissen. Nu wordt het Convenant Leerkracht misbruikt om maar niet teveel salariseisen te stellen. Zo lossen we nooit het lerarentekort op. LIA blijft vasthouden aan een C-schaal voor iedere goed functionerende tweedegrader, een D-schaal voor iedere goed functionerende eerstegrader. Niet in 2014, maar nu. De VO-raad zet het entrée-recht van 2014 nu alweer op de tocht. Leraren zijn weer eens blij gemaakt met een dooie mus en worden met een kluitje in het riet gestuurd. Nieuwe leraren zullen we zo zeker niet aantrekken.
 

Vakantie
LIA wil dat de Tweede Kamer niet instemt met inkorting van de zomervakantie. De centrales willen dit via de CAO regelen. Een slecht idee: de zomervakantie staat dan bij iedere CAO-onderhandeling opnieuw ter discussie. Nee: gewoon nee tegen deze wetswijziging. Teken onze handtekeningenlijst!
 

Werkdruk
De centrales vragen om 1 lesuur per week werkdrukvermindering. LIA wil maximaal 20 lesuren per week en voldoende tijd om de kwaliteit van die lesuren te borgen. Per lesuur 50 minuten voor voorbereiden, nawerk, enzovoorts. En vervolgens: maximaal 24 leerlingen per klas. Het leek er even op dat dit LIA-standpunt door de AOb over zou worden genomen, maar in de onderhandelingsinzet is er niets meer van terug te vinden.   
 

Alle veranderingen die de VO-raad wil invoeren onder het motto ‘investeren in participeren’ zijn flauwekul en beperken de rechten van werknemers. De BAPO moet blijven totdat de eis van 20 lesuren  is ingewilligd. 
 

Zeggenschap
De VO-raad wil af van de tweederde bepaling in het taakbeleid. LIA zou de tweederde bepaling juist willen verruimen tot andere zaken dan alleen het taakbeleid. Een tweederde meerderheid levert méér draagvlak op dan wanneer alleen de (P)MR met de schoolleiding akkoord gaat.

  
Professionalisering
LIA is blij met de eisen die de centrales stellen ten aanzien van onbevoegde collega’s. De tijdelijke aanstelling van een onbevoegde collega moet inderdaad automatisch worden omgezet in een vaste aanstelling zodra de bevoegdheid is behaald, maar dan wel met bijbehorende LC- of LD-schaal! De school moet er alles aan doen om onbevoegde leraren te faciliteren bij de studie.
 

Conclusie
Goede leraren trek je aan, en behoud je, door goede arbeidsvoorwaarden. De inzet van de centrales is nauwelijks een stap in de goede richting, de inzet van de VO-raad zorgt zelfs voor een verslechtering van de positie van de leraar.

 

Kijk voor de inzet van beide partijen op vo-raad Start cao-onderhandelingen