Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-09-12 LIA-brief aan de politiek 2

12-09-2010
LIA beloofde in juni om na de grote vakantie op onze brief aan de onderwijswoordvoerders van de partijen uit de vernieuwde Tweede Kamer terug te zullen komen. LIA maakt zich nog steeds grote zorgen en zal de politiek aan haar beloftes blijven houden. Hieronder staat de tekst van de vervolgbrief.Den Haag, 12 september 2010

Brief aan de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer

Geachte woordvoerders,

De kans is reëel dat er door een nieuw kabinet bezuinigd gaat worden op het voortgezet onderwijs. Ook de arbeidsvoorwaarden worden er niet beter op als de vakantie een week korter wordt. Uit het jaarlijkse OESO-rapport ‘Education at a Glance’ blijkt wederom dat Nederland te weinig geld investeert in onderwijs (niets meer dan 15 jaar geleden!), dat klassen te groot zijn en dat Nederlandse leraren te veel werken in vergelijking met andere (geïndustrialiseerde) landen.
 
LIA wil juist structureel meer investeringen. Ook de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66, PvdA en SP ondertekenden op 18 mei jl. onze oproep om niet te bezuinigen op het voortgezet onderwijs, maar juist te investeren. Kleinere klassen, minder lesuren, concurrerende salarissen en een realistische werkdruk zijn hard nodig om de kwaliteit in het voortgezet onderwijs te verhogen en het lerarentekort aan te pakken. Dit zijn pittige, maar redelijke en logische eisen.
 
De economische crisis wordt nu echter aangegrepen om te bezuinigen op een sector die niet op een historie kan bogen van harde actie. Daardoor zitten de leraren nu al op de nullijn en ligt de week vakantiekorting te rijpen in een bureaulade. Het onderwijs dreigt weer de dupe te worden van de plichtsgetrouwheid en het verantwoordelijkheidsgevoel die deze sector al zolang kenmerken. Voor LIA is de grens nu bereikt.
 
Om onze doelstellingen te verwezenlijken kunnen we in ieder geval niet accepteren dat de situatie nog slechter wordt. Het voortgezet onderwijs mag niet nog meer op achterstand komen te staan. We willen dat nu eindelijk eens aan onze redelijke eisen wordt tegemoetgekomen en dat impliceert logischerwijs dat de nullijn en de vakantiekorting voor ons volkomen onbespreekbaar zijn. LIA hoopt dat u zich samen met ons wilt inzetten voor het voortgezet onderwijs. Nog meer afbraak zal funest blijken te zijn. Dit zijn onze eisen:

1. geen nullijn voor de onderwijssalarissen
2. handen af van de grote vakantie
3. een LC functie voor iedere goed functionerende tweedegrader
4. een LD functie voor iedere goed functionerende eerstegrader
5. 20 lesuren per week
6. maximaal 24 leerlingen per klas

Met vriendelijke groeten,

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie