Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-11-03 Ouders: word wakker

Onderstaand opiniestuk van LIA stond in De Volkskrant van 3 november 2010

Ouders en leraren moeten gaan strijden voor onderwijskwaliteit


In 1985 begon de afbraak van het voortgezet onderwijs. De zogenaamde HOS-nota zorgde ervoor dat leraren veel minder gingen verdienen. Leraren betaalden zelfs om te mogen werken. Op eigen kosten in je eigen vakantie op excursie - het moest maar, want je wilde het je leerlingen niet onthouden.
 
Vandaag de dag verdient een universitair opgeleide leraar volgens het Centraal Planbureau 23 procent minder dan de gemiddelde universitair opgeleide. Tweedegraders verdienen 11 procent minder dan de gemiddelde hbo'er.
 
De leerling van vandaag plukt de wrange vruchten van dit beleid. In de bovenbouw havo/vwo wordt op dit moment al één op de drie lessen gegeven door iemand zonder de vereiste papieren. Op de vmbo's in de grote steden staat een vijfde van alle leraren onbevoegd voor de klas. De vorig jaar door de overheid opgezette website bevoegd.nl biedt slechts achterhaalde, bewust onvolledige en misleidende informatie. Door het ontbreken van enigerlei consequentie voor scholen is de site een papieren tijger.
 
Met gediplomeerde leraren presteren leerlingen aanmerkelijk beter, zo bleek onlangs uit onderzoek van Jaap Dronkers. Vandaag de dag worden vwo-leerlingen echter in toenemende mate voorbereid op hun eindexamen door mensen die zelf geen vwo hebben gedaan, en krijgen havo-leerlingen hun wiskunde gedoceerd door iemand die zelf geen hbo-studie heeft gevolgd.
 
Binnenkort gaat een grote groep gediplomeerde leraren met pensioen. Scholen zijn vrij deze lessen te laten geven door wie dan ook. De school hoeft de ouders hierover niet in te lichten. De inspectie knijpt een oogje toe. Het ministerie van OCW werpt een rookgordijn op door ongediplomeerde leraren of studenten in de tabellen mee te rekenen als 'gekwalificeerd'.
 
Wat gaat de nieuwe regering doen? De regering doet aan symboolpolitiek door een bezuiniging op de onderwijssalarissen te verdoezelen met de kreet 'prestatiebeloning'. Uit onderzoek is echter gebleken dat prestatiebeloning niet leidt tot een hogere kwaliteit van het onderwijs.
 
Het kabinet-Rutte verslechtert bovendien de arbeidsvoorwaarden voor leraren door de vakantie met een week in te korten en dat idee te presenteren als werkdrukvermindering. Scholen krijgen wel een boete als zij in kwantitatief opzicht tekortschieten (te weinig lessen), maar niet als zij in kwalitatief opzicht tekortschieten. Leraren worden er moedeloos van te zien hoe goed onderwijs steeds maar weer te grabbel wordt gegooid.
 
En wat doen de ouders? Zij betalen belasting voor degelijk onderwijs. Zij hebben er recht op te weten wat er met hun geld gebeurt en wat hun kind er op school voor terugkrijgt. Maar ouders slikken alle antwoorden en schijnoplossingen van de overheid voor zoete koek.
 
Echte verandering is pas mogelijk als ouders en leraren samen gaan strijden voor kwaliteit. De nieuwe wet op de medezeggenschap geeft ouders meer mogelijkheden dan voorheen om kwaliteit te eisen. Alleen aankloppen bij de scholen is echter niet genoeg, omdat die vaak ook maar roeien met de riemen die ze hebben. Ouders zullen samen met leraren bij de politiek moeten hameren op kwaliteit.


Peter Althuizen is voorzitter van Leraren in Actie