Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-04-28 Principe-akkoord CAO 2011

28-04-2011
Eindelijk hebben de sociale partners een principe-akkoord gepubliceerd dat op 1 augustus 2011 moet ingaan en een looptijd heeft van een jaar. Het afgelopen jaar wordt kennelijk als verloren beschouwd. En wat biedt het principe-akkoord de leraren? Niets, helemaal niets. De slappe bonden hebben zich geheel en al door de sluwe VO-raad laten inpakken.

Salarisverlaging
Omdat we een CAO-loos tijdperk hebben gehad, had onze sector al een nullijn voordat die voor anderen ook werd ingevoerd. Dit was in feite al een salarisverlaging. Nu komt daar weer een nullijn overheen. In het principe-akkoord staat ook niets meer over een verdere groei van de eindejaarsuitkering.

Entreerecht
Het recht voor eerstegraders op een LD-schaal in 2014, mits men in enige mate lesgeeft op de bovenbouw havo-vwo, wordt beperkt tot degenen die tenminste 50% lesgeven in de bovenbouw. Dat zal gezellige taferelen geven bij de lesurenverdeling! Voor scholen wordt het nu wel heel makkelijk om jonge hoogopgeleide leraren en oudere NA-HOSSERS uit de LD-schaal te houden. De jongeren zullen niet voor het onderwijs kiezen, de ouderen haken wederom teleurgesteld af.

Grote vakantie
Zeer opmerkelijk is dat er afspraken gemaakt worden op basis van een wet die nog niet eens is aangenomen. De week vakantiekorting wordt doorgevoerd, maar de vijf dagen die worden gekort, worden in de loop van het jaar ook vrije dagen voor leraren. Je zou denken dat die nieuwe wet dan niet nodig is. Toch is hij wel alvast handig, want als de vakantieduur wettelijk wordt ingekort, kunnen bij een volgende CAO die vijf dagen alsnog sneuvelen. Bovendien worden de feestdagen, die voor iedere Nederlander gewoon vrije dagen zijn, bij leraren van de vakantiedagen afgetrokken. Daarnaast regelt dit wetsvoorstel ook het beperken van de ‘organisatiedagen’ en het zadelt ons dus op met nog meer overwerk aan het begin en het eind van het jaar.

Werkdruk hoger
Niets is er in deze CAO terug te vinden over kleinere klassen en een vermindering van het aantal lesuren. De schamele werkdrukverlichting van 24 uur ‘trekkingsrecht’ lijkt weer verdwenen. In plaats daarvan staat er een vaag verhaal over de gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever bij de aanpak van de werkdruk. Dit draagt niets bij aan de bescherming van de positie van de leraren en het zal het overwicht van de werkgevers alleen maar doen toenemen en funest zijn voor de werkdruk.

BAPO
De Bapo blijft nog heel even ongemoeid. Maar in het artikel over levensfasebewust personeelsbeleid wordt alvast dreigende taal gesproken over een te onderzoeken  herschikking van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket.

Aanpak onbevoegdheid
Er wordt totaal geen werk gemaakt van de door LIA gewenste échte facilitering van onbevoegden. Er moet een studieplan gemaakt worden door de onbevoegde leraar en zijn werkgever, maar welk récht op facilitering krijgt de nog studerende leraar nu eigenlijk?
 
Conclusie:
Er wordt niets gedaan voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en de (toekomstige) leraar. Negen vakantiedagen minder blijft nog even vier vakantiedagen minder. Het entreerecht is ontmanteld en de willekeur van werkgevers kan weer toeslaan. De BAPO loopt nog steeds gevaar. De rust wat betreft het Passend Onderwijs is maar tijdelijk. Het beroep wordt niet aantrekkelijker gemaakt, de beloning wordt slechter, de werkdruk hoger. Niets wordt er gedaan aan het tekort aan bevoegde docenten, niets wordt er gedaan aan de dalende onderwijskwaliteit.
 
LIA is hoogst verontwaardigd dat de sociale partners met dit principe-akkoord durven te komen. Ze moeten zich de ogen uit de kop schamen. De  geplande staking op de dag dat de wet op de onderwijstijd wordt behandeld, blijft dan ook overeind. Deze wet blijft namelijk de druppel die de emmer doet overlopen. We gaan hem tegenhouden en tegelijkertijd ervoor zorgen dat dit principe-akkoord niet wordt gesloten. LIA roept de bonden die aan de onderhandelingstafel hebben gezeten op om mee te doen.


 
De discussie over het nieuwe akkoord wordt hieronder voortgezet.
De eerste inzendingen en discussies zijn te lezen onder het nieuwsitem CAO-inzet onderwijscentrales.