Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-02-08 Staking Passend Onderwijs

08-02-2012
Passend onderwijs is een ordinaire bezuinigingsmaatregel die eerder de naam Knellend Onderwijs verdient. Voor sommige leerlingen is de oase van rust die het Speciaal Onderwijs biedt meer geschikt dan de dynamische omgeving van het gewoon voortgezet onderwijs.

Sommige leerlingen hebben wat meer individuele aandacht nodig dan een leraar in een klas van dertig leerlingen kan bieden. Leraren in het speciaal onderwijs hebben ruimte en de expertise om die aandacht te geven. Laten we die expertise niet overboord gooien.  Dat is beter voor de zorgleerlingen en beter voor hun klasgenoten.

LIA draagt dit standpunt al uit sinds de politiek met het dwaze plan kwam en heeft hiervoor al meermaals actie gevoerd. Uiteraard roept ook LIA haar leden op om 6 maart het werk neer te leggen uit protest tegen de invoering van het Passend Onderwijs. LIA eist echter van de andere bonden dat ze het niet bij dit belangrijke item laten.

Voor echte onderwijskwaliteit is meer nodig: goede salarissen, kleinere klassen, minder lessen per leraar, meer tijd voor een goede lesvoorbereiding, verlaging van de werkdruk en een betere zeggenschap voor de leraar. Voor al deze zaken moet eendrachtig gestreden worden. Bij de komende cao-onderhandelingen zal daar stevig  over onderhandeld moeten worden.

Leraren verdienen het om goede informatie te krijgen over het verloop van de cao-onderhandelingen en openheid staat voorop. Het moge nu wel duidelijk zijn dat het helemaal niet zo moeilijk is om leraren in actie te krijgen als de gevestigde bonden de afgelopen decennia gedacht hebben en van dat pressiemiddel moeten we bij de onderhandelingen dan ook gepast gebruik maken.

LIA vraagt de leden om hun staking nu al op hun scholen te melden. LIA laat nog weten waar we elkaar 6 maart zullen treffen. LIA-leden kunnen zich binnenkort via de site als staker registreren.